יורם רבין וקרן מידר – בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד

  • ראשי
  • פוסטים
  • יורם רבין וקרן מידר – בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד
מאמר מאת: יורם רבין וקרן מידר

יורם רבין וקרן מידר – בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד

רשימה זו מבקשת להאיר את פסק הדין בעניין יתד ממספר נקודות מבט, והיא כוללת ארבעה חלקים : החלק הראשון עוסק בזכות לקבל חינוך, שהנה רק אחת מתוך מספר זכויות מרכזיות מתחום החינוך. ננסה להראות, כי עניין יתד מהווה צעד חשוב בפיתוחה של זכות זו, אף כי אין הוא מהווה תחנה אחרונה. חוקתיותה של הזכות – קרי : מעמדה החוקתי- הושאר גם הפעם בצריך עיון ; החלק השני של הרשימה עוסק בזכות מרכזית נוספת מתחום החינוך – הזכות לשוויון בחינוך. בעניין יתד עשה בית המשפט שימוש גם בזכות זו כבסיס לקבלתה של העתירה, וחשיבותה של זכות זו מצדיקה דיון נפרד ; חלקה השלישי של הרשימה מבקש להצביע על מגמה מעניינת : בשנים האחרונות ניכרת התפתחות חקיקתית ופסיקתית של זכויות בתהום של החינוך המיוחד. ננסה לעמוד על מגמה זו ולהצביע על הסיבות לה. החלק הרביעי, אף הוא, מצביע על מגמה שפסק הדין בעניין יתד הוא אך דוגמה לה : שימוש הולך וגובר במשפט הבינלאומי הפומבי, לשם ביסוסן של זכויות אדם שונות במשפט הישראלי. באופן פרטני, בעניין יתד נעשה שימוש במשפט הבינלאומי הפומבי לצורך ביסוסה של הזכות לחינוך.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן