חנה הרדוף – שתי אלמנות וקצבה אחת בקרן פנסיה

מאמר מאת: חנה הרדוף

חנה הרדוף – שתי אלמנות וקצבה אחת בקרן פנסיה

מינוי מוטב יכול להיעשות לא רק בהוראה בכתב לקרן פנסיה – או לכל קופת גמל אחרת – אלא גם בצוואה. בית המשפט העליון טרם קבע הלכה מחייבת בשאלה אם הוראה בצוואה חייבת להגיע לידיעת קופת הגמל לפני מות המצווה. כל עוד לא ייקבע, בהלכה מחייבת שתצא מלפני בית המשפט העליון או בדבר חקיקה, כי ההוראה בצוואה צריכה להגיע לידיעת קופת הגמל בחיי החבר, תיאלצנה, כנראה, קרנות הפנסיה לחקור אם חבר שמת השאיר צוואה, ואם כן, מה תוכנה בכל הנוגע לקרן. מעול אדמיניסטרטיבי זה תוכלנה הקרנות להשתחרר רק על ידי הוספת הוראה בתקנותיהן המאיינת את כוחו של החבר למנות מוטב.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן