הלל סומר – חוק חופש המידע: הדין והמציאות

מאמר מאת: הלל סומר

הלל סומר – חוק חופש המידע: הדין והמציאות

רשימה זאת בוחנת את הניסיון שהצטבר בהפעלתו של חוק חופש המידע בשנים הראשונות לקיומו . הבחינה תיערך בנוגע לשלושת הגורמים הקשורים בהפעלתו של החוק : הציבור, בעל הזכות, הרשות הציבורית, בעלת החובה הקורלטיבית למסור את המידע ובתי המשפט שתפקידם, מחד, לעצב את גבולותיה של הזכות לקבלת מידע, ומאידך, לכפות על הרשויות את מסירת המידע לציבור במקרה שהרשות אינה עושה זאת אף שהיה עליה לעשות כן. המחקר לקראת רשימה זו כלל הן מחקר משפטי קונבנציונלי (בדיקה וניתוח של חקיקה ופסיקה) והן מחקר שדה (בדיקה של המציאות בשטח).

דילוג לתוכן