שמעון שטרית – תהליך מינוי שופטים: הליכים ואמות מידה

מאמר מאת: שמעון שטרית

שמעון שטרית – תהליך מינוי שופטים: הליכים ואמות מידה

במאמר זה ינותחו מספר נושאים הקשורים למינוי שופטים ובכלל זה עקרון הרשות השופטת המשקפת, התכונות הנדרשות מהשופט (מיומנות מקצועית, מזג אישי והתנהגות אישית), כשירות השופט, משוב על ידי עורכי דין, שימוע מוקדם על השקפות ולא רק על כישורים ומיומנות מקצועית, ערך השקיפות בהליך המינוי, סוגיית המינוי בפועל לראשונה לשפיטה ומינוי כפועל לדרגות גבוהות יותר.

דילוג לתוכן