אמנון רובינשטיין וברק מדינה – החוקה של מדינת ישראל

מאמר מאת: אמנון רובינשטיין וברק מדינה

אמנון רובינשטיין וברק מדינה – החוקה של מדינת ישראל

עמדם של חוקי-היסוד כחוקה של מדינת ישראל. טענתו העיקרית היא כי ההכרה במעמד החוקתי של חוקי-היסוד התבססה על הכרעה ערכית, שלפיה ראוי להגביל את כוחה של הכנסת בדרך של החלת ביקורת שיפוטית על החקיקה, בצד ההערכה כי לשם השגת הכשר ציבורי לכך מוטב להסתמך על מגבלות שנקבעו על ידי הכנסת עצמה.

דילוג לתוכן