עופר דרורי – על משפטנות משכנעת בורחס סיפור סיפורים

מאמר מאת: עופר דרורי

עופר דרורי – על משפטנות משכנעת בורחס סיפור סיפורים

למרות השוני הרב המבדיל בין הספרות לבין המשפט, הקשר שביניהם בולט לעין . אם נתבונן לרגע בשתי הדיסציפלינות נוכל לראות, כי בשתיהן משמשים השפה והטקסט מושא לפרשנות, ובה בעת גם כלי שכנוע בידי מפרש הטקסט המבקש לטעון טענה כלשהי ביחס אליו. מאחר שמעטים הם הטקסטים הסובלים פרשנות אחת ויחידה, מתנהלים באורח שכיח בין השחקנים השונים בתוך כל אחת משתי הדיסציפלינות קרבות איתנים על השאלה : פרשנותו של מי תגבר, פרשנותו של מי היא זו אשר תשכנע יותר.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן