ארנה בן נפתלי – הקדמה לסימפוזיון: המשפט ומחוזות התרבות

  • ראשי
  • פוסטים
  • ארנה בן נפתלי – הקדמה לסימפוזיון: המשפט ומחוזות התרבות
מאמר מאת: ארנה בן נפתלי

ארנה בן נפתלי – הקדמה לסימפוזיון: המשפט ומחוזות התרבות

גיליון נושא זה של "המשפט" עניינו בבחינת מספר מן האופנים בהם המשפט מכונן תרבות ומתכונן על ידה . שורשיו המודרניים של העיסוק בקשרים שבין תרבות לבין משפט מצויים בשינויים שחלו הן בלימודי תרבות והן בתורת המשפט, שינויים שעיקרם בהוצאתם של שני תחומי המחקר הללו מן הארון הדיסציפלינרי בו היו מקופלים (במחלקות לאנתרופולוגיה או לספרות מזה ובפקולטות למשפטים בעלות אוריינטציה פוזיטיביסטית מזה) אל דוכניו הפתוחים של הדיון הבינתחומי. צמרותיו של דיון זה בתובנה כי המשפט משקף תפיסה תרבותית מסוימת, אותה הוא מציג כראויה ואולי אף מובנת מאליה, אלא שלא היא : זו אינה התפיסה היחידה האפשרית, והצגתה ככזו משרתת אינטרסים מסוימים , אינטרסים של התרבות הדומיננטית, ופוגעת באחרים. שילוכה של תובנה וו עם ההכרה כי המשפט הוא גם אחת הזירות בה מתנהלים מאבקים תרבותיים וגם האתר המוסמך להכריע לגביהם , מצביע על אתגר מרכזי העומד כיום בפני מערכת המשפט.

דילוג לתוכן