פרופ' נילי כהן – ההסכם הפוליטי

מאמר מאת: פרופ' נילי כהן

הסכם פוליטי הוא הסכם בין מפלגות, סיעות בתוך מפלגה, מועמדים למשרות ציבוריות או בעלי משרות ציבוריות, הנוגע למדיניות השלטון, למבנהו ולדרכי הפעלתן של סמכויות שלטוניות. הסכמים מסוג זה יכולים להיכרת קודם לבחירות, וגם אחריהן. דוגמה מובהקת להסכם פוליטי היא הסכם קואליציוני, הנעשה בדרך כלל לאחר הבחירות, והקובע חלוקת תיקים בממשלה בין המפלגות השותפות להסכם, התווית קווי פעולה מדיניים, אופן הפעלתן של סמכויות ביצוע (למשל, הקצאת כספים למטרות מסוימות) ואופן הפעלתם של הליכי החקיקה והפיקוח הפרלמנטרי על הרשות המבצעת (למשל אופן ההצבעה של נציגי המפלגות בכנסת).

דילוג לתוכן