שופטים על השפיטה

מאמר מאת: עו"ד רענן הר־זהב

ראיין: עו"ד רענן הר־זהב.

"המשפט" כינס לשיחה ארבעה שופטים בדימוס. שופט בית המשפט העליון, משה בייסקי, נשיא בית משפט מחוזי ומנהל בתי המשפט, מרדכי בן-דרור, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בנימין כהן וסגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, הדסה בן-עתו.
בשיחה נדונו בעיות מערכת השפיטה, עצמאותה, תקציבה, הצורך במנהל משפטי מקצועי בבתי המשפט, בעיות הכרוכות במספר השופטים והתקיים דיון על הרפורמה הנחוצה בבתי המשפט. בנוסף לכך השופטים חיוו דעתם על עורכי הדין, תפקידם והיחסים בינם ובין מערכת השפיטה. כעת כשהשופטים נמצאים מחוץ למערכת השפיטה, הם יכולים היו להוות את דעתם בלב-פתוח וללא מגבלות. ואכן הם לא חסכו את ביקורתם על המצב הקיים במערכת השפיטה, כמו גם העלו הצעות לתיקון המצב וחיוו את דעתם על הפתרונות הנכונים. "המשפט" הקפיד לשמור על לשון השיחה השוטפת ובמיוחד שימר את הספורים מחיי היומיום ומהווי בחי המשפט שספרו השופטים במהלך השיחה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן