ברק מדינה – הכוונת התנהגות באמצעות עוולת הרשלנות – דיני הנזיקין בראי תורת הבחירה החברתית

  • ראשי
  • פוסטים
  • ברק מדינה – הכוונת התנהגות באמצעות עוולת הרשלנות – דיני הנזיקין בראי תורת הבחירה החברתית
מאמר מאת: ברק מדינה

ברק מדינה – הכוונת התנהגות באמצעות עוולת הרשלנות – דיני הנזיקין בראי תורת הבחירה החברתית

ניתן לנסח, בלשון לא משפטית, את מהותה של עוולת הרשלנות בנזיקין כהנחיה
לפרטים: "נהגו כהלכה". המזיק, אשר בגין פעילותו ארעה תאונה, אינו חייב
לפצות את הניזוק בגין נזק שנגרם לו , אם המזיק לא "התרשל" – כלומר אם רמת
הזהירות בה נקט היא לפחות כמו זו בה היה נוקט בנסיבות העניין "האדם הסביר".
מטרת הדברים כאן היא לתאר את תהליך קביעתה של רמת הזהירות של האדם
הסביר (היינו, את הגדרתה של "התרשלות") ובאמצעות כך להאיר מספר מאפיינים
מרכזיים של אמצעי זה להכוונת התנהגות.

דילוג לתוכן