אוריאל פרוקצ'יה – שכר הבכירים והמשבר הכלכלי

מאמר מאת: אוריאל פרוקצ'יה

אוריאל פרוקצ'יה – שכר הבכירים והמשבר הכלכלי.

זכור לי ויכוח שהתקיים ביני לבין פרופ' חת לפני כעשרים וחמש שנה. בימים ההם התחלתי לעבוד על חוק החברות החדש והפצתי טיוטות להערות של מומחים. בין היתר הבעתי את אמונתי בשוק החופשי ואת הלקח שנגזר מן האמונה הזו – שהרגולטור מחויב לרסן את כוחותיו ולצמצם את הרגולציה רק לאותם מגזרים שבהם ניתן להבחין בבירור בכשל שוק. פרופ' חת, שהיה אחד מן המעירים לטיוטות שהפצתי, אם לא החריף שבהם, העיר כי נכון שיש לצמצם את הרגולציה למגזרים של כשל שוק, אך הבעיה היא שיש כשלי שוק בכל פינה, ולכן תפקידו של הרגולטור הוא מסיבי. חשבתי אז שחת מגזים, והחזקתי בדעה זו שנים רבות. המשבר הנוכחי בשוקי תבל טופח עתה על פניי, וזה הזמן להודות כי הצדק היה עם חת, ולא אתי. ההרצאה שבדעתי לשאת היום איננה אלא אילוסטרציה קטנה המדגימה את חכמתו של חת ואת קוצר ראייתי שלי.

דילוג לתוכן