חגי ויניצקי ומיכל טמיר – מודלים לתחולת צדק חלוקתי קונקרטי במשפט הפרטי.

  • ראשי
  • פוסטים
  • חגי ויניצקי ומיכל טמיר – מודלים לתחולת צדק חלוקתי קונקרטי במשפט הפרטי.
מאמר מאת: חגי ויניצקי ומיכל טמיר

חגי ויניצקי ומיכל טמיר – מודלים לתחולת צדק חלוקתי קונקרטי במשפט הפרטי.

דיונים ב"צדק חלוקתי" מלווים את התפתחות המשפט מהמקרא דרך אריסטו ועד ימינו. במאמר זה ברצוננו להציע מודל תלת-שלבי. בשלב הראשון תיבחן שאלת תחולת הצדק החלוקתי הקונקרטי במשפט הפרטי באמצעות היקש מארבעת המודלים לתחולת זכויות יסוד במשפט הפרטי. בשלב השני ייבחר המודל הראוי לדעתנו. בשלב השלישי יסויג המודל הנבחר, כדי למקסם את היתרונות של המודל, מחד גיסא, ומאידך גיסא, לאפשר התמודדות מיטבית עם הטיעונים נגד החלת צדק חלוקתי קונקרטי במשפט הפרטי.

דילוג לתוכן