פנינה להב – ריאיון עם כבוד השופטת בן-פורת בעניין הארץ נגד חברת החשמל ועוד סוגיות.

  • ראשי
  • פוסטים
  • פנינה להב – ריאיון עם כבוד השופטת בן-פורת בעניין הארץ נגד חברת החשמל ועוד סוגיות.
מאמר מאת: פנינה להב

פנינה להב – ריאיון עם כבוד השופטת בן-פורת בעניין הארץ נגד חברת החשמל ועוד סוגיות.

אחד מפסקי הדין הקנוניים שבכתיבתם השתתפה השופטת מרים בן-פורת הוא ע"א 723/74 הוצאת עתון "הארץ" בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, ד"נ 77/9 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ. על הפרק עמדה כתבה אשר פורסמה בעיתון "הארץ", ובה הוטחה ביקורת קשה כלפי מנכ"ל חברת החשמל, מר יעקב פלד. בעקבות זאת תבעו חברת החשמל ומר פלד את עיתון "הארץ" על הוצאת דיבה. בגלגולה הראשון של פרשה זו נותר פסק דינה של השופטת בן-פורת (פסק דין שרשימה זו תעסוק בו בהרחבה) בדעת מיעוט. בדיון הנוסף ישב כאב בית דין מ"מ הנשיא (כתוארו דאז) לנדוי ואתו השופטים עציוני, י' כהן, שמגר ובן-פורת. השופט לנדוי בפסק דין ארוך ומנומק צידד בדעתה של השופטת בן-פורת. השופט שמגר נשאר במיעוט. פסק דין הארץ נגד חברת החשמל חשוב מכמה היבטים. מן ההיבט הדוקטרינרי הוא חשוב בשל הפרשנות שהוא מעמיד לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965) להלן: "חוק איסור לשון הרע"), ובמיוחד להגנת תום הלב הניתנת לעיתונות. ביקשתי מהשופטת בן-פורת שתעניק לי ריאיון ובו תפרוש את קווי מחשבתה בעניין פסק הדין הארץ נגד חברת החשמל והרי הם לפניכם, הקוראים.

דילוג לתוכן