בעז אוקון ועודד שחם – הליך ראוי ועיכוב הליכים שיפוטי

  • ראשי
  • פוסטים
  • בעז אוקון ועודד שחם – הליך ראוי ועיכוב הליכים שיפוטי
מאמר מאת: בעז אוקון ועודד שחם

בעז אוקון ועודד שחם – הליך ראוי ועיכוב הליכים שיפוטי

חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו שינה את מערך הזכויות הפלילי מיסודו. זכותו של אדם לחירות עוגנה. יש לה השלכה מהותית על ההליך הפלילי. זכות זו נאבקת בגדרו, אולי יותר מאשר בכל מגזר אחר של המשפט, על הבכורה. בתוך כך הוכרה זכותו של אדם להליך ראוי. משמעות הדברים היא שינוי של הפירמידה הערכית. סדרי הדין הפליליים "עלו כיתה". מענף פרוצדורלי הם הפכו לכלי מרכזי בשירות זכות היסוד החוקתית. אם זכויות הנאשם במשפט הפלילי נגזרו עד היום מהוראות סדרי הדין, "מעתה ייגזרו הוראות סדרי הדין הפלילי מזכויות האדם המוגנות בדבר הליך פלילי".

במסגרת המאמר נטען כי הדוקטרינה של ההגנה מן הצדק יכולה לשמש בסיס להעלאת טענה מוקדמת שעניינה בשמירת הזכות החוקתית להליך ראוי. היא משלבת יסודות מהישן (סמכות טבועה של בית-המשפט בעיכוב הליכים) ומהחדש (הזכות החוקתית להליך ראוי). למעשה הזכות החוקתית מעניקה צביון חדש, ואולי מסגרת תכנית ברורה יותר לכוח הטבוע של בית-המשפט.

דילוג לתוכן