יהושוע גרוס – תכונות השופט

מאמר מאת: יהושוע גרוס

יהושוע גרוס – תכונות השופט

מפעם לפעם מתעוררת מחלוקת בקרב ציבור יודעי דת ודין בסוגיית המינויים לשפיטה ,
ונשמעת בקורת על מינוי זה או אחר . אין בכוונתי ברשימה זו לנתח את שיטת המינויים ,
ודי לציין כי לכאורה היא סבירה . אין ספק כי יש לשאוף ולפעול לכך שיתמנו לשופטים
האנשים הראויים לכהונה רמה ואחראית זו.

השאלה המוצגת במאמר היא: מהן התכונות העיקריות והחשובות ביותר שצריך אדם מישראל להיות מחונן בהן,
על-מנת שתצלח דרכו כשופט? על מנת לתור אחר תכונות אלה, לגלותן ולחשוף אותן,
ערכתי סיור קצר במקורותינו, בקרב שופטים, משפטנים ופילוסופים מאומות העולם וכן
בעולם הספרות והשירה.

דילוג לתוכן