ארנה בן-נפתלי – השתקפויות: המשפט בראי האמנות האסתטיקה של האתיקה והאחר שבתוכנו

  • ראשי
  • פוסטים
  • ארנה בן-נפתלי – השתקפויות: המשפט בראי האמנות האסתטיקה של האתיקה והאחר שבתוכנו
מאמר מאת: ארנה בן-נפתלי

ארנה בן-נפתלי – השתקפויות: המשפט בראי האמנות האסתטיקה של האתיקה והאחר שבתוכנו

מטרת המאמר היא לעמוד על יכולתה של האומנות לסייע למשפטן הפועל במערכת דיאלקטית מיסודה: בסיס הלגיטימציה של כוח הכפייה המסור למערכת המשפטית טמון בצורך האנושי בסדר נורמטיבי הקובע מקובלות התנהגותית. צורך זה, בתורו, הוא תנאי חיוני אך בלתי מספיק לקיום אנושי משמעותי. הוויה או התנהגות החורגת מן המסגרת המקובלת
ומתקיימת בשולי הסדר הנורמטיבי נתפסת מחד, כאיום העלול לשמוט את בסיס
הלגיטימציה של המערכת המשפטית, ומאידך, כאתגר העשוי לחייב שינוי בסדר הקיים,
משום שהוא טומן בחובו הבטחה לסדר עדיף. האמן, מתוך שאין בידו כוח הכפייה
המצוי בידי המשפטן, חש משוחרר יותר לפעול כסוכן של שינוי הטקסט האמנותי,
לסוגיו השונים, ומעמת תכופות אח המשפטן עם הדרך בה הוא בוחר להתייחס ליחידים
או לקבוצות הנמצאים מחוץ למבנה הכוח בסדר חברתי נתון. עימות זה חיוני לעשיית
דין-צדק.

דילוג לתוכן