אסף ברם – שימוש במידע פנים על ידי גורמים חיצוניים לחברה – האם בני זוג חסינים מתחולת האיסור ?

  • ראשי
  • פוסטים
  • אסף ברם – שימוש במידע פנים על ידי גורמים חיצוניים לחברה – האם בני זוג חסינים מתחולת האיסור ?
מאמר מאת: אסף ברם

 

ברשימה זו אתמקד בפסיקות של בתי המשפט שיישמו את תאוריית השימוש הלא ראוי, עיון בפסיקתם של בתי משפט אלה מגלה שהתאוריה יושמה על מערכות יחסים מסוימות, אך נדחתה במערכות יחסים אחרות, כשקיים ההשש שזהותם המגדרית של הצדדים הרלוונטיים הוותה שיקול בקביעת הנורמה המשפטית החלה על מערכות היחסים , ובתוצאה נגזרת על הכלל המשפטי בנוגע לשימוש במידע פנים. מטרת הדיון היא, אפוא, לברר האם הבהנה טגדרית שכזאת אכן קיימת, ואם כן, מהן הסיבות להבחנה זו ומהן השלכותיה של הבחנה שכזו.

דילוג לתוכן