חיים זנדברג – בזכות ההתחשבות בחוכרי קרקע חקלאית

מאמר מאת: חיים זנדברג

חיים זנדברג – בזכות ההתחשבות בחוכרי קרקע חקלאית

ברשימה זאת ביקשתי ללמד מעט סנגוריה על מדיניות מנהל מקרקעי ישראל, ככל הנוגע לשינוי ייעוד קרקע חקלאית. ביקשתי לתמוך בגישה המחייבת התחשבות מיוחדת בזכויותיו של החוכר החקלאי, הן ככל הנוגע להעדפתו כחוכר בייעוד החדש, הן ככל הנוגע לתנאי ההחזקה המחודשים והן ככל הנוגע לחישוב הפיצוי המגיע לו, אם יוותר על ההטבות להן הוא ראוי. ההחזקה והעיבוד של קרקע חקלאית היוו בעבר הלא רחוק עילות משמעותיות ביותר להפרטת זכויות השלטון בארץ ישראל למחזיק ולמעביד, מדיניות המעניקה לחוכרים זכות קדימה לרכישת הבעלות מן המחכיר אושרה בשנת 1986 על ידי בית הדין האירופי לזכויות אדם, כמדיניות אשר יש בה כדי לקדם צדק חברתי. ביקשתי לערער על הניסיון לנשל את החוכר החקלאי מכל זכות בקרקע חקלאית ששינתה את ייעודה, וגם על הגישה שלפיה כל מטרתו של הפיצוי היא להתגבר על סרבנות שרירותית של חוכרים לפנות מקרקעין, ולחסוך את ההוצאה הבירוקרטית הכרוכה בהליכי פינוי. ביקשתי להטיל ספק בתחושה כי החוכר החקלאי מקבל "מתנות חינם".

דילוג לתוכן