אהרן ברק – על השופט

מאמר מאת: אהרן ברק

 

על השופט

במהלך עשרים ושתיים השנים האחרונות, הקדשתי את מרב זמני לתפקידי כשופט ואת הערותי היום, ברצוני להקדיש לדרך שבה על שופט לנהוג בבצעו את תפקידו הקשה. השופט איננו מדינאי. הוא אינו מייצג מגזר זה או אחר. אין הוא מציג את עצמו לבחירה מידי מספר שנים ולא מוטל עליו לפתח מצע לצורך כך . השופט ניטרלי, מי שמוטל עליו לשפוט בצורה אובייקטיבית בסכסוך המסוים שהובא
לפניו. בהכרח , מחייב תפקיד זה המוטל על השופט, כתנאי מוקדם , עצמאות שיפוטית. עצמאות שיפוטית, יש לציין , כוללת שני מרכיבים מהותיים : אי-תלות אישית ועצמאות מוסדית.

דילוג לתוכן