יורם רבין – הזכות לייצוג וסיוע משפטי בהליך אזרחי בעקבות רע"א 97/6810 בן שושן נ' בן שושן

  • ראשי
  • פוסטים
  • יורם רבין – הזכות לייצוג וסיוע משפטי בהליך אזרחי בעקבות רע"א 97/6810 בן שושן נ' בן שושן
מאמר מאת: יורם רבין

יורם רבין – הזכות לייצוג וסיוע משפטי בהליך אזרחי בעקבות רע"א 97/6810 בן שושן נ' בן שושן

בחלקה הראשון של הרשימה יוצג פסק הדין כעניין בן שושן, אשר בו דן בית המשפט העליון , לראשונה, בזכות לייצוג בהליך
אזרחי כזכות חוקתית. זכות זו הנה "זכות בלתי מנויה" )זכות אשר איננה קבועה במפורש( בחוק-היסוד המרכזי העוסק בזכויות האדם, חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו, ובהקשר שלה לא נערך עד כה כל דיון. בחלק השני ייערך דיון קצר בקשר לוכוח במשפט המשווה – המשפט האירופי והמשפט האמריקאי. ננסה לבדוק כיצד התפתחה הזכות מתוך הזכות לייצוג בהליך הפלילי, וכן נעמוד על העובדה המעניינת, כי פסיקה חלוצית בחוץ-לארץ בנושא זכות הייצוג בהליך אזרחי , כמו גם פסק הדין נשוא הרשימה, נגעה לתביעות
בנושא דיני משפחה. שיטות המשפט שאותן נסקור הכירו בזכות לייצוג בהליך האזרחי כזכות חוקתית על-חוקית וזאת גם ללא עיגון מפורש בטקסט החוקתי, ועל כן הן יכולות לשמש מקור השראה לפיתוחו של המשפט הישראלי בכיוון זה. את החלק השלישי של הרשימה נקדיש למצב בישראל.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן