חנה הרדוף – סבך הנספח לפוליסת ביטוח מנהלים בג"צ 93/846 ברק נ' בית-הדין הארצי לעבודה דב"ע נב/147 – 3 רבלון (ישראל) בע"מ – ברק

  • ראשי
  • פוסטים
  • חנה הרדוף – סבך הנספח לפוליסת ביטוח מנהלים בג"צ 93/846 ברק נ' בית-הדין הארצי לעבודה דב"ע נב/147 – 3 רבלון (ישראל) בע"מ – ברק
מאמר מאת: חנה הרדוף

 

סבך הנספח לפוליסת ביטוח מנהלים בג"צ 93/846 ברק נ' בית-הדין הארצי לעבודה דב"ע נב/147 – 3 רבלון (ישראל) בע"מ – ברק

ביטוח מנהלים מהווה מרכיב חשוב במערכת הביטוח הסוציאלי הוולונטרי בישראל. חשיבותו רבה במיוחד בתחום הביטוח הפנסיוני. עם גידול מספר האנשים העובדים על פי הסכם עבורה אישי (להבדיל מהסכם קיבוצי) גדל הביקוש לביטוח מנהלים. בשנים האחרונות משמש ביטוח זה גם השלמה לביטוח בקרנות הפנסיה החדשות (אלה שהוקמו בעקבות החלטות הממשלה מיום 1995. 3. 29,)
מפני שהשכר המבוטח בהן אינו יכול לעלות על פעמיים השכר הממוצע במשק.

דילוג לתוכן