עפר גרוסקופף – ויתור על נכס מכביד

מאמר מאת: עפר גרוסקופף

 

עפר גרוסקופף – ויתור על נכס מכביד

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- 1983( להלן : "פקודת החברות") מקנה למפרק ,באישור בית המשפט, את הסמכות לוותר על נכס מכביד. סמכות זו מהווה אחד החריגים לכלל לפיו אין הליכי פירוק באים לשנות את מערך הזכויות והחובות של החברה, כפי שהיה ערב פתיחת הליכי הפירוק , או להקנות לחברה או למפרק כוחות לעשות. בדיון להלן אבקש לבחון את היקפה הראוי של סמכות
הוויתור לאור טעמיה ואנסה להצביע על דרך הפרשנות הראויה של הוראות הפקודה בעניין זה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן