ברק מדינה – העדפת הקונה בתמורה ובתום לב במצבי תחרות מול הבעלים המקורי, לשם עידוד השקעה בהשגת מידע

  • ראשי
  • פוסטים
  • ברק מדינה – העדפת הקונה בתמורה ובתום לב במצבי תחרות מול הבעלים המקורי, לשם עידוד השקעה בהשגת מידע
מאמר מאת: ברק מדינה

ברק מדינה – העדפת הקונה בתמורה ובתום לב במצבי תחרות מול הבעלים המקורי, לשם עידוד השקעה בהשגת מידע

הדיון יפתח בהגדרת מסגרת הדיון ; לאחר מכן תידון השפעת הדין על התמריצים של הקונה להשקיע משאבים לשם השגת מידע על זכויות המוכר בנכס המוצע למכירה. במסגרת זו יוצג יתרונו של הסדר לפיו זוכה הקונה בעדיפות אם הוא נוקט באמצעי זהירות "סבירים". בהמשך תוצג אמת המידה להערכתם של הכללים המשפטיים האפשריים, תוך השוואתה לגישות אחרות שהוצעו בספרות , ותובאנה התוצאות הנובעות מיישומה. הדברים יחתמו בהערות סיכום.

דילוג לתוכן