רועי פדל – אחריותם של שני אדונים – מודלים לחלוקת אחריות אופקית בין התובע הייצוגי לעורך הדין המייצג, ככלי לצמצום חוסר האיזון הכפול בתמריצים להגשת תובענות ייצוגיות

  • ראשי
  • פוסטים
  • רועי פדל – אחריותם של שני אדונים – מודלים לחלוקת אחריות אופקית בין התובע הייצוגי לעורך הדין המייצג, ככלי לצמצום חוסר האיזון הכפול בתמריצים להגשת תובענות ייצוגיות
מאמר מאת: רועי פדל

רועי פדל – אחריותם של שני אדונים – מודלים לחלוקת אחריות אופקית בין התובע הייצוגי לעורך הדין המייצג, ככלי לצמצום חוסר האיזון הכפול בתמריצים להגשת תובענות ייצוגיות

התובענה הייצוגית היא כלי משפטי ייחודי במובן זה שהיא מערערת את חלוקת התפקידים הקלאסית שבין עורך דין לבית לקוחו. ישנה תמימות דעים בעולם המשפט בישראל, כי בתובענה ייצוגית מערכת יחסים שבין עורך הדין לבין התובע דומה יותר לשותפות מאשר לייצוג. במוקד רשימה זו תיבחן השאלה אם אדנותם המשותפת של עורך הדין המייצג והתובע הייצוגי מצדיקה חלוקת אחריות ביניהם לתוצאותיה של תובענה ייצוגית שנדחתה. נוכח הרציונליים שעליהם אעמוד, אציע לעשות שימוש חדשני בכלי אחריות מוכָר על מנת לצמצם את חוסר האיזון הכפול במערך התמריצים להגשת תובענות ייצוגיות.

דילוג לתוכן