יצחק הדרי – נפקויות המס של עסקת קומבינציה של מכר חלקי

יצחק הדרי – נפקויות המס של עסקת קומבינציה של מכר חלקי. בתקופה האחרונה אירעו כמה התפתחויות בחקיקה ובפסיקה המצדיקות עיון נוסף בעסקת המקרקעין הנפוצה בישראל – עסקת קומבינציה של מכר חלקי. מדובר בעסקת מקרקעין בה נמכר חלק מן הקרקע תמורת קבלת שירותי בנייה. היינו, בעל הקרקע מוכר את הקרקע לקבלן או ליזם ומקבל בתמורה דירות […]

דילוג לתוכן