כלכלת בעלי מניות או כלכלת קהלים – דיני חברות במבט השוואתי ולגלובלי

כל אחת משלוש הכלכלות המובילות – ארצות-הברית, גרמניה ויפן – נבדלת מחברתה בפרמטרים מרכזיים כגון מבנה הבעלות בהון, אתוס סוציאלי, מערך פוליטי, תשתית תרבותית ועוד. סביר להניח כי צורתו של המשטר והמבנה הנהוג בחברות עסקיות בכל אחת ממדינות אלו קשורה לפרמטרים הייחודיים לה. הקוראים של מאמר זה, המודעים למציאות הכלכלית והחברתית בישראל,
מוזמנים אפוא לבחון את המודלים שיוצגו להלן בעין ישראלית הרגישה לדומה ולשונה בינינו ובין המודלים הללו.
במאמר זה, הפרק הראשון עוסק בהקדמה לקראת המשך המאמר. בפרק השני והשלישי יוצגו המודל הגרמני-אירופי והמודל היפני. בפרק הרביעי תוצג התמונה הכוללת ואת השלכותיה. בפרק החמישי כותב המאמר יציג את הרהורים באשר לסיכויי האחדת המודלים השונים עקב תהליך הגלובליזציה.

קישור למאמר המלא

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן