בלהה נוי – מצבן השברירי של זכויות הילדים במערכת החינוך

  • ראשי
  • פוסטים
  • בלהה נוי – מצבן השברירי של זכויות הילדים במערכת החינוך

בלהה נוי – מצבן השברירי של זכויות הילדים במערכת החינוך

המאמר עוסק במספר נושאים: תפקידה של מערכת החינוך בהטמעת האמנה בדבר זכויות הילד; שינויים המקדמים את הטמעת זכויות הילדים במערכת החינוך מאז אשרור האמנה; מגמות ושינויים חברתיים המסכנים את קידום זכויות הילדים במערכת החינוך.

מערכת החינוך היא המערכת העיקרית שבאמצעותה ניתן להטמיע את עקרונותיה של האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד בקרב ילדים ומבוגרים כאחד. זאת, משום שהיא נחשבת לסוכן הסוציאליזציה העיקרי של החברה ולבעלת השפעה מרכזית על עמדות ועל התנהגויות אזרחיותן. המדינה מחייבת בחוק את הימצאותם של ילדים במסגרות חינוך לאורך שנים רבות. לפיכך התחייבות המדינה ליישם את עקרונות האמנה בתחום החינוך חייבת לקבל ביטוי מלא במסגרות אלו.

דילוג לתוכן