רוברט ליכט־פטרן – קבלת החלטה בעניינה של ילדה – לקראת השלמה בין טובת הילדה לזכויות הילדה

  • ראשי
  • פוסטים
  • רוברט ליכט־פטרן – קבלת החלטה בעניינה של ילדה – לקראת השלמה בין טובת הילדה לזכויות הילדה

רוברט ליכט־פטרן – קבלת החלטה בעניינה של ילדה – לקראת השלמה בין טובת הילדה לזכויות הילדה

פלונית, ילדה כבת 12, מבקשת מבית המשפט להורות להוריה ולבית החולים להפסיק טיפול רפואי שניתן לה, הפוגע, לטענתה, בזכותה לכבוד וזאת מנימוקים דתיים או אחרים. מקרה זה על אינספור גרסאותיו האפשריות מעורר שאלות רבות באשר ליחסים המורכבים שבין הילדה, הוריה ומשפחתה והמדינה בכללותה, אך נראה שהשאלה הראשונה הנה: היש להתחשב ב"טובת הילדה" או ב"זכויות הילדה" ומה היחס בין שני מושגים אלו? המאמר יעסוק בדרך שמציעה ועדת רוטלוי לקבל החלטה בעניינה של ילדה – דרך המבוססת על תפיסת טובת הילדה ככוללת את זכויות הילדה. ביסוד ההצעה עומדת ההבחנה הבסיסית בין מהות ההחלטה (מהי טובת הילדה?) לאופן קבלתה (איך נקבעת טובת הילדה?), ולבסוף נידון האיזון בין טובת הילדה לטובת הזולת (מהו משקל טובת הילדה?).

דילוג לתוכן