דפנה הקר – הדרת ילדים מהליכי גירושין

דפנה הקר – הדרת ילדים מהליכי גירושין

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד שאושררה על ידי מדינת ישראל ב-1991, קובעת, בין היתר, בסעיף 12(1) כי "מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאס לגילו ולמידת בגרותו". עוד מוסיפה האמנה, בסעיף 12(2) כי "למטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע בכל הליך שיפוטי או מינהלי הנוגע לו במישרין או בעקיפין, באמצעות נציג או גוף מתאים, בצורה המתאימה לסדרי הדין שבדין הלאומי".

דילוג לתוכן