תמר פלד־אמיר ורמי בנבנשתי – זכותם של ילדים בהשמה חוץ-ביתית לתלונה – רציונל ומתווה של מנגנון למימושה

  • ראשי
  • פוסטים
  • תמר פלד־אמיר ורמי בנבנשתי – זכותם של ילדים בהשמה חוץ-ביתית לתלונה – רציונל ומתווה של מנגנון למימושה

תמר פלד־אמיר ורמי בנבנשתי – זכותם של ילדים בהשמה חוץ-ביתית לתלונה – רציונל ומתווה של מנגנון למימושה

בעשורים האחרונים מתרחש בארץ ובעולם תהליך לקידום יישומה של תפיסת זכויות הילדים בהקשר של ההשמה החוץ-ביתית. תפיסה זו מעוגנת באמנה בדבר זכויות הילד. בארץ כולל מהלך זה עשייה ענפה ומגוונת של גורמים רבים באקדמיה, במשרדי הממשלה ובשטח. בין היתר כוללת עשייה זו את עבודתה של ועדת המשנה בנושא השמה חוץ-ביתית שפעלה במסגרת הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, בראשות השופטת רוטלוי (להלן: "ועדת רוטלוי"). ועדת משנה זו, שהורכבה מצוות מומחים בין-תחומי, ואשר למחברים היה חלק מרכזי בהובלתה, בחנה את מכלול זכויותיהם של ילדים בהשמה חוץ-ביתית בישראל, והמליצה על האופן שבו ראוי לעגנן בחקיקה. זאת, במסגרת דו"ח שהוגש לשר המשפטים בשנת 2003, שבמרכזו המלצה לייהצעת חוק השמה חוץ-ביתית של ילדים" (להלן: "ההמלצה").
מאמר זה מבקש לקדם את הדיון באחד מן ההיבטים הנוגעים ליישום תפיסת זכויות הילדים בהשמה החוץ-ביתית – הוא ההיבט הנוגע לזכותם לתלונה.

דילוג לתוכן