תמר מורג – פסיקת בתי המשפט שלאחר הצטרפות ישראל לאמנה בדבר זכויות הילד – האומנם עידן חדש?

  • ראשי
  • פוסטים
  • תמר מורג – פסיקת בתי המשפט שלאחר הצטרפות ישראל לאמנה בדבר זכויות הילד – האומנם עידן חדש?

תמר מורג – פסיקת בתי המשפט שלאחר הצטרפות ישראל לאמנה בדבר זכויות הילד – האומנם עידן חדש?

בע"פ 4596/98 פלונית נ' מ"י, קובעת השופטת ביניש כי "היום בעידן שלאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובעידן שלאחר הצטרפות ישראל לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד", אין להתיר עוד שימוש בענישה גופנית כלפי ילדים. הצגת התקופה שלאחר הצטרפות ישראל לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989 כעידן חדש בפסק דין זה ומספר פסקי דין נוספים שנתנו על ידי בתי משפט בערכאות השונות בתחילת שנות התשעים, מצביעה לכאורה על שינוי תפיסתי עמוק הנקשר קשר ישיר וגלוי להצטרפות ישראל לאמנה. מטרת מאמר זה היא לבחון עד כמה אכן השפיעה האמנה על הפסיקה הישראלית ואם באמת הביאה לעידן חדש בפסיקה.

דילוג לתוכן