דורון לוי ויורם עדן – גביית מס ערך מוסף בישראל

מאמר מאת: דורון לוי ויורם עדן

דורון לוי ויורם עדן – גביית מס ערך מוסף בישראל

האם בסיסי המס שבשיטות הגבייה השונות זהים או שונים? ב. מהי המשמעות הכלכלית (עודף נטל מס) של השוני? ג. האם בשל קיומן של שתי שיטות גבייה שונות במקביל לא נוצר מצב שבו על אותו ערך מוסף מוטל מס פעמיים? לחילופין, האם לא נוצר מצב לפיו חלק מן הערך המוסף איננו מחויב במס כלל וזאת שלא על פי כוונה מפורשת של המחוקק? ד. מאיזה טעם בחר המחוקק בשתי שיטות גבייה שונות? ה. איזו שיטת מס עדיפה? ו. האם ניתן להטיל את שיטת המס העדיפה על כלל המשק? מטרת רשימה זו היא לבחון ולברר שאלות אלו. לבחינה זו יש חשיבות עיונית ומעשית, במיוחד לאור האפשרות לשלב (באמצעות הטלת מס שכר ורווח על כלל המשק) בין מנגנוני מס הכנסה ומע"מ, ובכך להביא להפחתה מהותית בעלות המינהלית של גביית המיסים בישראל.

דילוג לתוכן