מרדכי בן-דרור – מינוי דירקטורים על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

  • ראשי
  • פוסטים
  • מרדכי בן-דרור – מינוי דירקטורים על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
מאמר מאת: מרדכי בן-דרור

מרדכי בן-דרור – מינוי דירקטורים על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

מאמר זה נועד לבחון את הפתרונות שהוצעו בחוק החברות הממשלתיות
לבעיות הכרוכות במינויים של דירקטורים. זאת הן מן הבחינה העיונית והן לאור
הניסיון שהצטבר במהלך שלוש שנות כהונתה של הוועדה הציבורית. כל זאת
במגמה לשפר ולייעל את ההליכים והתבחינים הנוגעים לבחירת המועמדים. במבט
רחב יותר ניתן , אולי, להפיק לקהים מפתרונות אלה ולהחילם על שטחי פעולה
אחרים בהם יש לשרי הממשלה סמכות למנות את המועמדים הנראים להם –
לכהונות חשובות, ולמשרות אחראיות ביותר. חוק החברות הממשלתיות מנסה
לפתור שורה של בעיות בדרך של איזונים, בעיקר, וכשהפתרון לא נמצא בידו –
נקט המחוקק בדרך של בלימה. כך, למשל, חיפשה הכנסת פתרון נאות שיהווה
איזון לסמכות השרים למנות את מועמדיהם הם.

דילוג לתוכן