סביונה רוטלוי – אחריות המדינה בקידום זכויות ילדים

סביונה רוטלוי – אחריות המדינה בקידום זכויות ילדים

שינוי מעמדם של ילדים בחברה וראייתם כבני אדם נושאי זכויות נפרדות ומובחנות מזכויות הוריהם וכאוכלוסייה ייחודית ומובחנת, הנו תהליך משפטי וחברתי, שאנו נמצאים בתחילתו – תהליך שמטבעו מחייב זמן על מנת שיובן, יופנם ויוטמע בחברה ובעולם המשפט.

בשינוי זה עסקה הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה (להלן: ייהוועדה"), שבראשה עמדתי במשך למעלה משש שנים ואשר הגישה את המלצותיה בשנת 2003 לשר המשפטים. המלצות הוועדה, שהוגשו בשישה דו"חות העוסקים בתחומים שונים, נועדו להתאים את החקיקה בישראל לאמנה בדבר זכויות הילד מ-1989. הדו"חות, כל אחד בתחומו, מביאים היבטים של אחריות המדינה ורשויותיה לצד אחריותם של הורים או אנשים אחרים הממלאים את תפקידם של ההורים מכוח הוראות החוק.

דילוג לתוכן