מיכל קירש – מימוש זכויות הפרט וחירויותיו במסגרת סדר הדין הפלילי

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיכל קירש – מימוש זכויות הפרט וחירויותיו במסגרת סדר הדין הפלילי
מאמר מאת: מיכל קירש

מיכל קירש – מימוש זכויות הפרט וחירויותיו במסגרת סדר הדין הפלילי

שלגי וצבי כהן זיכו אותנו בשנת 2000, במהדורה שנייה ונרחבת של ספרם "סדר הדין הפלילי", שהתפרסם עוד בשנת 1981 ותרם את תרומתו בשנים שבאו לאחר מכן להעמקת הידע המשפטי של העוסקים בתחום הפלילי. מאז שנת 1981 חלו שינויים רבים בסדר הדין הפלילי, הן בחקיקה והן בהתפתחות הפסיקה בתחום. שינויים אלה קיבלו ביטוי נרחב במסגרת הספר. חיבורם הנוכחי, פרי עבודה דקדקנית ומאומצת, מתפרס על פני 500 עמודים, לעומת המהדורה הראשונה שכללה 271 עמודים בלבד. חיבורם כולל עשרים ושלושה פרקים: הפרק הראשון הנו מבוא; הפרק השני עוסק בסמכויות בית המשפט. לאחר מכן מתאר הספר את ההליך הפלילי כפי סדרו הכרונולוגי, החל מההליכים הפרלימנאריים של חקירה, חיפוש ותפיסת ראיות, גביית עדויות, מעצרים, ואחרים; בהמשך עוסק הספר בהליכי העמדה לדין, האישום, שמירת ראיות ועיון בהן; לבסוף, מתמקד החיבור בסוגיות הרלוונטיות לניהול המשפט ולבירור האשמה, הערעור ואף עוסק בדיון נוסף ובמשפט חוזר.

*תודה למערכת נבו על העותק המקוון של המאמר.

דילוג לתוכן