ליאון פיין – "זכות הסירוב הראשונה"

מאמר מאת: ליאון פיין

ליאון פיין – "זכות הסירוב הראשונה"

במסגרת עשיית עסקים בארץ, יש אשר מוזכרים מידי פעם, במהלכו של משא ומתן או כגופו של חוזה, מונחים השאולים מהמשפט הקונטיננטלי או האנגלו-אמריקאי. לא תמיד הצדדים מודעים להיקף המשמעויות וההתחייבויות הנלוות למושג. בעוד שמושג האופציה, הגם שאינו מוזכר בחוק, הנו מוכר יחסית בפסיקה, הרי שמושג "זכות הסירוב הראשונה" הנו נדיר יותר בארץ, בניגוד לארצרת-הברית למשל, שם השימוש בו כבר השתרש. על כן, במקרים שצדדים בוחרים להשתמש בו, נוצר לעתים מצב של אי-הבנה, שיכולה להגיע עד כדי טעות חד-צדדית או הדדית, כפי שיתואר להלן.

דילוג לתוכן