אברהם וינרוט – ההסתדרות הכללית וחובת המכרז

מאמר מאת: אברהם וינרוט

אברהם וינרוט – ההסתדרות הכללית וחובת המכרז

לאחרונה עוסקת ההסתדרות הכללית החדשה במכירת נכסי נדל"ן לציבור הרחב. מציאות חדשה זו מציבה באופן מתבקש את השאלה מהן הנורמות אשר יש להחיל על פעילות כלכלית זו. השאלה מתעוררת במיוחד לאור הדיכוטומיה הקיימת בין מהותה של ההסתדרות כגוף וולונטרי לבין תפקידיה המינהליים, הבאה לידי ביטוי מיוחד בראי משפט העבודה.

דילוג לתוכן