נילי קרקו אייל ורון ורד – פיצוי גלובלי לניזוק בגין הוצאות רפואיות: בעקבות ע"א 6431/96 בר זאב נ' מוחמד

  • ראשי
  • פוסטים
  • נילי קרקו אייל ורון ורד – פיצוי גלובלי לניזוק בגין הוצאות רפואיות: בעקבות ע"א 6431/96 בר זאב נ' מוחמד
מאמר מאת: נילי קרקו אייל ורון ורד

נילי קרקו אייל ורון ורד – פיצוי גלובלי לניזוק בגין הוצאות רפואיות: בעקבות ע"א 6431/96 בר זאב נ' מוחמד

ניזוקים, אשר סבלו נזקי גוף כתוצאה מעוולתו של מאן דהוא, זקוקים, לא אחת, לטיפולים רפואיים, לתרופות, לעזרים רפואיים ולטיפולים שיקומיים. בין אם עסקינן בטיפולים רפואיים להם נזקק הניזוק ממועד הפגיעה ועד למתן פסק הדין, ובין אם עסקינן בטיפולים רפואיים להם ייזקק הניזוק בעתיד, נדרש בית המשפט להעריך במקרים מסוג זה מהו הפיצוי לו זכאי הניזוק בגין ההוצאות הרפואיות שנגרמו ושעתידות להיגרם לו עקב הפגיעה. בעשותו כן, על בית המשפט להנחות עצמו על ידי עקרון השבת המצב לקדמותו, כפי שפורש בפסיקה, ולבחון מהו הטיפול הרפואי שעל הניזוק לקבל בעקבות מעשה הנזיקין, אשר יעמידו, ככל האפשר, במצב בו היה נתון לולא מעשה הנזיקין, הכול בהתאם לצרכיו האינדיבידואליים של הניזוק.

דילוג לתוכן