רמי כהן – סמכות מקבילה של בג"צ בעניינים שבסמכות ייחודית של בתי הדין לעבודה: בעקבות בג"צ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון

  • ראשי
  • פוסטים
  • רמי כהן – סמכות מקבילה של בג"צ בעניינים שבסמכות ייחודית של בתי הדין לעבודה: בעקבות בג"צ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון
מאמר מאת: רמי כהן

רמי כהן – סמכות מקבילה של בג"צ בעניינים שבסמכות ייחודית של בתי הדין לעבודה: בעקבות בג"צ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון

בג"צ בפסק דינו בעניין אייזנברג החליט לשנות גישתו בעניין היקף סמכות השיפוט
העניינית המוקנית לו, וקבע שלו סמכות שיפוט מקבילה, "שיקול-דעתית", בעניינים שעל פי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969, הנם בסמכותו הייחודיתשל בית הדין לעבודה. התוצאה הישירה של פסק דין אייזנברג היא שבאותם עניינים שבעבר סמכות השיפוט, כערכאה ראשונה, הייתה בלעדיה וייחודית בבית הדין לעבודה – יכול בג"צ, על פי שיקול דעתו, ולא על פי בחירתו של תובע-עותר, לדון או שלא לדון בהם. כפי שנקבע בפסק דין אייזננרג, ההלכה בעניין סמכות השיפוט המקבילה הנה חדשה ומהווה שינוי בגישת בג"צ, ועל כך אעמוד בהמשך. מטרתה של רשימה זו היא להעמיד מול נקודת המוצא ששימשה את בג"צ לעיגון השינוי בגישתו, נקודת מוצא אחרת; כמו גם לבחון את תוצאותיה של הלכת אייזנברג, על פי תוצאות הדיון בעתירות אחדות מאוחרות לה – ולעורר בכך מחשבה נוספת באשר לצורך בשינוי הגישה בעניין זה.

דילוג לתוכן