יוסי נחושתן – אפליית גברים בצה"ל: בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון

  • ראשי
  • פוסטים
  • יוסי נחושתן – אפליית גברים בצה"ל: בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון
מאמר מאת: יוסי נחושתן

יוסי נחושתן – אפליית גברים בצה"ל: בעקבות בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון

פסק הדין בעניין מילר הוא אחד מפסקי הדין החשובים כיותר שניתנו בשנים
האחרונות על ידי בג"צ, הן משום הנאמר בו והן משום מה שלא נאמר בו והיה
צריך להיאמר. כוחו – בשינוי שחולל במדיניות הצבא בתחום הצר של פתיחת
שערי קורס טיס לנשים ובהשלכות שעשוי הוא ליצור בתחום הרחב יותר של אופי
שירות החובה בצה"ל. חולשתו – בראייה לא נכונה, לדעתי, של אופי שירות
החובה בצה"ל כיום – וביישום בעייתי של מושג ה"שונות הרלבנטית" בנסיבות
המקרה.

הטענה במאמר היא כי דעת הרוב בפסק הדין היא, עם כל הכבוד, שגויה.
יתרה מכך, דעת המיעוט, אפילו הגיעה לתוצאה הנראית נכונה בעיני, לא נעזרה
בנימוקים, אשר לדעתי יש להם משקל מכריע התומך בתוצאה זו. קודם לעיקר,
אציג שתי טענות מקדמיות. הטענה השנייה נובעת מהראשונה ושתיהן באות להציג
את נקודת המוצא הראויה לדיון.

דילוג לתוכן