מיכאל קורינאלדי – מגמות חדשות בדיני החזקת ילדים

מאמר מאת: מיכאל קורינאלדי

מיכאל קורינאלדי – מגמות חדשות בדיני החזקת ילדים

בפסיקה האזרחית, הוכרה זכותו של הילד כבעל דין נפרד בענייני מזונות, עד כדי כך שנפסק כי התדיינות או הסכמים בין הורים, במסגרת הליכי גירושין, בעניין מזונות הילד אינה חוסמת את דרכו של הילד לתביעה נפרדת ועצמאית בנושא מזונותיו, אפילו אם ההורים ייצגו או התיימרו לייצג את ילדם. לעומת זאת, השאלה בדבר החזקת הילד נתפסה כעניין שבין ההורים, ולא הוכרה זכות הילד כבעל דין נפרד. יש מקום רב לביקורת על תפיסה זו, כפי שיפורט בהמשך. בכל אופן, חידושי חקיקה ופסיקה מבטאים את המגמה החדשה להכרה בזכות הילד כבעל דין בענייניו, לרבות בעניין החזקתו. מאמר זה בא להוכיח, כי יש להרחיב את ההלכה הפסוקה בעניין מעמד הילד כבעל דין נפרד בנושא מזונותיו, אף לנושא החזקתו.

דילוג לתוכן