אריאל אזרחי – נגיף האיידס – נקודת האיזון בין הזכות לפרטיות וחובת הדיווח לצדדים שלישיים

  • ראשי
  • פוסטים
  • אריאל אזרחי – נגיף האיידס – נקודת האיזון בין הזכות לפרטיות וחובת הדיווח לצדדים שלישיים
מאמר מאת: אריאל אזרחי

אריאל אזרחי – נגיף האיידס – נקודת האיזון בין הזכות לפרטיות וחובת הדיווח לצדדים שלישיים

בימים אלו נדון בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע מקרה בו נערה, קטינה, הודבקה בנגיף האיידס על ידי חולה איידס. הנערה הגישה תביעה אזרחית כנגד אבי פלאנסיה המדביק וכנגד מדינת ישראלי. מפרטי המקרה, כפי שתוארו על ידי הצדדים לדיון, עולה כי פלאנסיה, חולה המופיליה, טופל על ידי המדינה ובמסגרת טיפוליו קיבל עירוי דם נגוע בנגיף האיידס. במהלך היכרותם קיימו הנתבע והתובעת יחסי מין.

מקרה זה שב ומעורר דיון משפטי ומוסרי ההופך אקטואלי עם התפשטותו של נגיף האיידס. עיקרו של הדיון, בקביעת הגבולות בין הזכויות והחובות של חולה האיידס, הרופא, המדינה והציבור. השאלה המרכזית עמה מתמודדת רשימה זו הנה: האם ייתכן כי אדם המעורב במערכת יחסים אינטימית עם נשא איידס ייחשף לסיכון ההדבקה בנגיף האיידס שלא בידיעתו, זאת כאשר לרופא המטפל בנשא האיידס ולנשא האיידס עצמו ידוע על המחלה, אך הם נמנעים מדיווח אודותיה לבן הזוג? האם חלה על הרופא המטפל בנשא האיידס או על רשויות הבריאות חובת דיווח אודות מחלתו של הנשא לבן זוגו?

דילוג לתוכן