מרדכי בן-דרור – קווים לבחירת היועץ המשפטי לממשלה

מאמר מאת: מרדכי בן-דרור

מרדכי בן-דרור – קווים לבחירת היועץ המשפטי לממשלה

מאז קום המדינה התקיימו הליכי בחירת היועצים המשפטיים. בדרך דומה
(פחות או יותר) שנבעה – בין היתר – מן התנאים והנסיבות בהם פעלה הממשלה בכל תקופה ותקופה; בעיקרה הובילה דרך זו משר המשפטים אל ראש הממשלה וממנו (או משניהם יחדיו) לממשלה. לעתים הייתה המלצת השר בעלת משקל מכריע, ולעתים הייתה עמדתו של ראש הממשלה קובעת. מכל מקום , קשה היה להעלות על הדמיון שהמלצה משותפת של השר וראש הממשלה הייתה נדחית על ידי הממשלה.

הרהורים בדבר כשירותו של המועמד ייתכן שהתעוררו בעבר לא רק בלבם של שרי הממשלה, לפחות אצל חלקם , אלא גם בקרב חלקים שונים של הציבור, זה הקרוב לנושא וזה המרוחק ממנו, ובוודאי שניתן לומר כי מינוי יועץ משפטי לממשלה נתפס והובן על ידי הכל כמהלך חשוב ביותר שיש בו כדי להשפיע כמעט על כל אורחות חיינו.

דילוג לתוכן