עקרונות כלליים במשפט הפרטי

קישור למאמר המלא

המשפט הפרטי הוא ערש המשפט. עוד בטרם נוצרו המסגרות החברתיות שברבות הימים תקבענה חובות וזכויות ביחסים בין אדם לרשות, הוסדרו משפטית-נורמטיבית היחסים בין אדם לחברו. אלה הוסדרו על בסיס חכמת המשפט בין שזו נבעה ממקור אלוהי
ובין שנוצרה על ידי חכמים או שופטים. התארגנות החברה האנושית במסגרת מדינתית, הביאה לנטילת חלק הולך וגדל מצד המחוקק, בהסדרת היחסים בין בני האדם. לתוך הסדרת יחסים אלה הוחדרו עקרונות שעניינם דאגה לרווחת החברה והמדינה שלא תמיד נועדו להגן על אינטרטים פרטיים של אזרחים. כך נוצרו עקרונות המשפט הציבורי שחלחלו אל תוך המשפט הפרטי. היו שראו בחלחול זה איום על מעמדו המרכזי של המשפט הפרטי וקראו להוציאו מידי המחוקק האינטרסנט ולהחזירו אל חיק "חכמת המשפט"'. כיום ניטשטשו במידה רבה התחומים בין המשפט הפרטי והציבורי. זכויות יסוד ועקרונות יסוד ערכיים ונורמטיביים משמשים בשני תחומים אלה ומהווים תשתית משותפת להם.

דילוג לתוכן