Jus Naturale

קישור למאמר המלא

החיפוש אחרי יסוד רעיוני של המשפט הינו אתגר הממריץ לא רק את המשפטנים, אלא גם את המצפון של כל אדם. ואמנם, צורך טבעי של המין האנושי הוא לנסות לשחרר, עד כמה שאפשר, את הנורמות של החיים החברתיים מהשפעתן המשתנה של
הנסיבות, לתת להן מגן מפני שרירות הלב והתועלתיות של הרגע החולף ואפילו לצופפן תחת חסות ערך עליון.

המאמר סוקר את ההיסטוריה של המשפט הרומי, ומראה כי על אף הסברה שמשפט זה התאפיין בגישה פוזיטיביסטית טהורה, הרי שניתן לזהות בו גם היבטים ממשפט הטבע.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן