מאיר מינרבי – Jus Naturale

מאמר מאת: מאיר מינרבי

מאיר מינרבי – Jus Naturale

החיפוש אחרי יסוד רעיוני של המשפט הינו אתגר הממריץ לא רק את המשפטנים, אלא גם את המצפון של כל אדם. ואמנם, צורך טבעי של המין האנושי הוא לנסות לשחרר, עד כמה שאפשר, את הנורמות של החיים החברתיים מהשפעתן המשתנה של
הנסיבות, לתת להן מגן מפני שרירות הלב והתועלתיות של הרגע החולף ואפילו לצופפן תחת חסות ערך עליון.

המאמר סוקר את ההיסטוריה של המשפט הרומי, ומראה כי על אף הסברה שמשפט זה התאפיין בגישה פוזיטיביסטית טהורה, הרי שניתן לזהות בו גם היבטים ממשפט הטבע.

דילוג לתוכן