יורם רבין – "שורת המתנדבים" ומשפט ההיסטוריה

מאמר מאת: יורם רבין

יורם רבין – "שורת המתנדבים" ומשפט ההיסטוריה

בנוף הישראלי, ובמיוחד זה של שנות החמישים, היוותה "שורת המתנדבים" תופעה ייחודית. היו אלה קומץ צעירים נלהבים יוצאי צבא בשנות העשרים לחייהם, בני טובים שמקורם בממסד. "השורה" החלה את דרכה בהוראת עברית ובהדרכת עולים במעברות
וזכתה לתמיכה כספית וציבורית מגופים ממסדיים ומאנשי-ציבור. משנטלו על עצמם אנשי "השורה", בנוסף, תפקיד של חשיפת שחיתויות וקידום טוהר-המידות, התנער מהם הממסד והעמיד עצמו בכל כוחו נגדם. פרסומים בנושא שחיתויות סיבכו את
"השורה" במשפט-דיבה, שנתפרסם בשם "בן-גוריון נגד שורת המתנדבים"! . המשפט, המחלוקת הציבורית, והתנערותו של המשטר,גרמו בסופו של דבר לחיסולה של "השורה". תופעה דומה לזו של "השורה" לא נשנתה בארץ מאז ועד היום. הפרשה אירעה באקלים החברתי הסגור של שנות החמישים, ימי ראשית המדינה, ימים בהם הביקורת הציבורית וחופש-הביטוי במובנו הרחב, נתונים היו בחיתוליהם. המשפט הישראלי צעד כברת-דרך רבה מאותם ימים. רשימה זו עניינה בגלגוליה המשפטיים של הפרשה, תוך ניסיון לענות במסגרתה על השאלות הבאות :

1 ) מהו תרומתו של פסק-הדין במאבק לטוהר-המידות ולמלחמה בשחיתות?

2 )מהם גבולותיו וסייגיו של המאבק לטוהר-המידות?

3) האם חלו שינויים בכלים המשפטיים העומדים לרשותנו כיום והמסייעים במאבק
לטוהר-המידות ?

דילוג לתוכן