אליקים רובינשטיין – חוזה השלום עם ירדן

מאמר מאת: אליקים רובינשטיין

אליקים רובינשטיין – חוזה השלום עם ירדן

המאמר דן בחוזה השלום שחתמה ישראל עם ירדן ובכלל זה המאמר עומד על מושג חוזה השלום ; הגבול ; המים ;הביטחון ; היחסים הבילטרליים והנורמליזציה ; הפליטים ; והמקומות הקדושים לאסלאם בירושלים.

דילוג לתוכן