יוסף אדרעי – על חקיקת מיסים: חקיקה ראשית, חקיקה מנהלית וחקיקה שיפוטית בישראל

  • ראשי
  • פוסטים
  • יוסף אדרעי – על חקיקת מיסים: חקיקה ראשית, חקיקה מנהלית וחקיקה שיפוטית בישראל
מאמר מאת: יוסף אדרעי

יוסף אדרעי – על חקיקת מיסים: חקיקה ראשית, חקיקה מנהלית וחקיקה שיפוטית בישראל

חקיקתו של תיקון מספר 94 לפקודת מס הכנסה , הידוע גם כ"חוק המיזוגים והפיצולים, והסערה שהתעוררה סביב ביטול הפטור על רווח הון ממכירת ני"ע בבורסה שבו וחידדו את בעיית דרכי החקיקה של חוקי המס בישראל.

ראוי לבחון איכותה של חקיקה, בשני מישורים: האחד, בחינת מטרת המציעים – האם היא ראויה, האם תביא תוצאות הרצויות לחברה הישראלית; מהי עלות השגת המטרה הרצויה; מי המרוויחים ומי המפסידים. המישור השני, המשפטי, הוא בחינת תהליך הפיכת הנורמה שנבחרה לנורמה משפטית מחייבת; האם הניסוח מוצלח, האם בעיות הפרשנות שיתעוררו לנוכח חקיקתה של הנורמה החדשה הן בכמות וברמה סבירות, האם נוסח החוק מבטא נאמנה את הכוונה המקורית של המציעים.

דילוג לתוכן