דן ביין – הערות לעבירת הניסיון לאור תיקון 39 לחוק העונשין

  • ראשי
  • פוסטים
  • דן ביין – הערות לעבירת הניסיון לאור תיקון 39 לחוק העונשין
מאמר מאת: דן ביין

דן ביין – הערות לעבירת הניסיון לאור תיקון 39 לחוק העונשין

יחסית לשינויים מרחיקי הלכת שעשה תיקון 39 בתחום אחר של הצורות הנגזרות, דהיינו הצדדים לעבירה , חידושי החוק, ככל שהדבר נוגע לניסיון – צנועים יחסית ואף-על-פי-כן, יש להם חשיבות בשל כך שיש בהם ביטוי להשקפה אידאולוגית ומעשית שונה מזו ששררה קודם לכן . מאמר זה דן בשינויים אלה לא לפי סדר חשיבותם, אלא תוך שמירה על הסדר ה"דידקטי" המקובל של ניתוח עבירה, מהיסוד העובדתי אל היסוד הנפשי, משם לעונש ולאחר מכן לפטור החדש מאחריות בניסיון.

דילוג לתוכן