יעקב פוטשבוצקי – המדינה כעבריין

מאמר מאת: יעקב פוטשבוצקי

יעקב פוטשבוצקי – המדינה כעבריין

המאמר עוסק בשאלה האם ניתן להעמיד את המדינה לדין בגין עבירות שהיא מבצעת, או שמא רשאית היא
להפר הן את חוקיה שלה והן את חוקי העזר של הרשויות המקומיות לסוגיהן, בלא להסתכן בסנקציה עונשית כלשהי.

דילוג לתוכן